Carrier Duct type

INVERTER แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R32 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

฿ 0 ฿ 0

แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R-410a รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

฿ 0 ฿ 0

INVERTER แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R-410a รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

฿ 0 ฿ 0
Powered by MakeWebEasy.com