Carrier Duct type

แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R-410a รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

 

INVERTER แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R-410a รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

 

INVERTER แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม รีโมทมีสาย น้ำยา R32 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่มเงิน 2,000 บาท)

 
Powered by MakeWebEasy.com